“Sesungguhnya jika kamu tak dapat melapangkan orang lain dengan hartamu, maka lapangkanlah mereka dengan wajah yang manis dan akhlak yang terpuji”