Label » Akhlak Terpuji

Wajah yang Manis

“Sesungguhnya jika kamu tak dapat melapangkan orang lain dengan hartamu, maka lapangkanlah mereka dengan wajah yang manis dan akhlak yang terpuji”

Alarm

kesukaan anak-anak muslim : kartun islami

pada usia anak-anak kita kenal dengan masa bermain,dimana dalam menjalani aktivitasnya selalu diiukuti dengan suatu gambar maupun benda ,disini kami menyediakan sebuah media buat anak-anak muslim yaitu kartun islami.

Anak Cerdas

Indahnya Berakhlak Mulia

Mempraktikkan akhlak mulia sangatlah penting, baik dalam hubungan di lingkungan keluarga, sekolah, antar tetangga, masyarakat, maupun dalam lingkup bangsa dan negara. Akhlak merupakan faktor mutlak dalam nation and character building. 507 kata lagi

Artikel

ABDULLAH BIN AL-MUBARAK

ABDULLAH BIN AL-MUBARAK

Abu Abdurrahman Abdullah bin al-Mubarak al-Hanzhali al-Marwazi lahir pada tahun 118 H/736 M. Ayahnya seorang Turki dan ibunya seorang Persia. Ia adalah seorang ahli Hadits yang terkemuka dan seorang… 569 kata lagi

Sahabat Nabi

ABDULLAH BIN ABBAS

ABDULLAH BIN ABBAS

“Kyai Umat Ini”

Ibnu Abbas serupa dengan Ibnu Zubeir bahwa mereka sama-sama menemui Rasulullah dan bergaul dengannya selagi masih kecil, dan Rasulullah wafat sebelum Ibnu Abbas mencapai usia dewasa. 2.039 kata lagi

Sahabat Nabi

akhlak terpuji

Berzuhud jamin keikhlasan beramal, jadi perhiasan akhlak


Oleh : M.Wahyu

MENJADI kewajipan bagi setiap Muslim mencontohi keelokan keperibadian Rasulullah SAW sebagai pembuktian cinta kepadanya, kejituan iman dan menepati kalimah syahadah yang diucapkan kerana pada diri Baginda terhias akhlak terpuji yang tidak ada tolok bandingnya. 671 kata lagi