Tag » Adab

Merenungkan Kehambaan bersama Para Imam | @salimafillah

MERENUNGKAN KEHAMBAAN BERSAMA PARA IMAM
http://www.salimafillah.com

“Hai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertaqwa.” (QS Al Baqarah [2]: 21) 605 more words

Adab

Etiquettes of the Teacher and the Student

By Ibn Qudamah al-Maqdisi

The student should start with purifying his own soul and steer clear of evil manners, for knowledge is the worship of the heart.

377 more words
Seeking Islamic Knowledge

Bukan 'Aisyah : Kisah Minum Teh yang Asin, Bukannya Manis

Bukan ‘Aisyah

Syaikh Muhammad Abdul Halim Hamid dalam Mawaqif min Hayatil Mursyid mengisahkan, Hasan Al Banna berkunjung ke sebuah desa di Sha’id. Para Ikhwan menggelar acara besar atas kehadirannya tersebut. 184 more words

Adab

Spirituality and Good Qualities

It was the job of the Holy Prophet (may God bless him and give him peace) to make things smooth for people, not difficult. Even when people were rude to him he still behaved graciously and with manners. 423 more words

Islam

Hawakan ang Inyong Dila!

Bismillahi Wal Hamdullillah Was Salaatu Was Salaamu ‘Alaa Rasoolillahi

Ammaa Ba’d:

Ang sumusunod ay mga paalala (ang ilan ay alam na natin, at ang iba naman ay hindi) tungkol sa kahalagahan ng pagpigil sa dila (upang hindi makasakit sa kapwa) at kung paano ito babantayan. 283 more words

Ang Kagandahang Asal

Hawakan ang Inyong Dila!

Bismillahi Wal Hamdullillah Was Salaatu Was Salaamu ‘Alaa Rasoolillahi

Ammaa Ba’d:

Ang sumusunod ay mga paalala (ang ilan ay alam na natin, at ang iba naman ay hindi) tungkol sa kahalagahan ng pagpigil sa dila (upang hindi makasakit sa kapwa) at kung paano ito babantayan. 265 more words

Adab