Label » Adab Bertamu

Adab Bertamu yang Sering Dilupakan

Salah satu adab bertamu bagi seorang muslim yang seringkali dilupakan..

  1. Meminta izin,
  2. Memberitahu perihal kedatangannya kepada tuan rumah.
  3. 91 kata lagi
Tausiyah

Tentang Izin

Adabul Isti’dzan

Duhai indah sekali agama Islam kita ini, agama yang syumul dan kamil. Mulai dari bagaimana kita mengenal Rabb semesta alam, yang kepada-Nya lah kita semua akan kembali dengan dimula dari penciptaan yang begitu hebat. 961 kata lagi

Ta'lim

Adab Bertamu (Kuliah Maghrib - 8 september 2012)

Penceramah : Ustaz Yusof Arbain (Sunnah2 yang dilupakan / Cheras)

Tajuk : Adab Bertamu

Bismillah

Antara sunnah ketika berada dalam majlis ilmu:

1)   Ikat ilmu dengan tulisan… 518 kata lagi

September 2012

TINGGINYA HAK SEORANG TAMU DALAM SYARI’AT ISLAM

Jum’at, 27-Februari-2009,

Penulis: Admin

Pembaca yang mulia, semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridloi-Nya dan menjaga kita dari segala kejelekan. Tamu memiliki hak yang tinggi dalam syari’at agama Islam.

1.392 kata lagi
Adab Dan Akhlaq

Cara bertamu dan menerima tamu…

Dalam dunia kemasyarakatan tak lepas dengan rasa saling tolong menolong, gotong royong, saling menghargai satu sama lain. Dari hal tersebut pasti akan muncul rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. 270 kata lagi

Tips_

Adab Bertamu

Sudah seyogyanya bagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan hari kemudian selalu menghormati dan memuliakan tamu-tamunya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah memuliakan tamunya”. 776 kata lagi

Tsaqofah Islamiyah

Adab Bertamu

ADAB BERTAMU

Adab bagi yang bertamu

  1. Hendaknya memenuhi undangan dan tidak terlambat darinya kecuali ada udzur/halangan, karena hadits Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam mengatakan:“Barangsiapa yang diundang kepada walimah atau yang serupa, hendaklah ia memenuhinya”.
  2. 619 kata lagi
Adab