Zaman dahulu merupakan zaman yang patut kita kenang dan dijadikan sebuah contoh untuk manusia di zaman sekarang.

Begitu banyak buku-buku yang menuliskan tentang kebiasaan atau pun mengenai kehidupan manusia di zaman dahulu. 317 more words