Tag » Zakat

Ada Hak yang Lain Selain Zakat

Fathimah binti Qais r.a. berkata bahwa Nabi Saw. Bersabda:

“Sesungguhnya di dalam harta ada hak-hak yang lain selain zakat.” Kemudian beliau Saw. membaca ayat, “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. 113 more words

Islam

Bila Tidak Berzakat

Rasulullah Saw. bersabda:

“Tidaklah suatu kaum menolak zakat kecuali Allah menimpakan kepada mereka kemarau dan kelaparan.” (HR. Thabrani)

“Mereka tidak menolak zakat hartanya kecuali mereka menahan tetesan (hujan) dari langit, dan kalau bukan karena binatang, mereka tidak akan dihujani.” 215 more words

Islam

Ahok sisihkan pendapatan untuk Zakat, Infak dan Sedekah

Kalau semua orang kaya raya kasih penuh zakatnya, orang miskin di Jakarta tidak bakal ada, semua akan tuntas. Itulah kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok… 420 more words

Berita

Apakah Suami Wajib Mengeluarkan Zakat Perhiasan Istri?

Soal:

Haruskah suami mengeluarkan zakat untuk perhiasan istrinya?

Jawab:

Syaikh bin Baz  رحمه الله menjawab:

Dia tidak harus mengeluarkan zakatnya, namun jika dia mau membantu dan istrinya ridla maka tidak masalah. 31 more words

Zakat

Hukum Suami Membayar Zakat Istrinya

Soal:

Bolehkah suami mengeluarkan zakat mal dengan niat untukku. perlu diketahui bahwa dialah yang memberiku uang? Dan bolehkan zakat diberikan pada anak saudaraku yang ditinggal mati suaminya sementara anak itu berencana untuk menikah, mohon jawabannya. 79 more words

Zakat

Keuntungan Berzakat

Allah Swt. berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 210 more words

Islam

Mengeluarkan Zakat Untuk Anak Kecil

Soal:

Saya mempunyai tugas mendidik anak berumur lima tahun, sementara bapaknya selalu memberinya uang, uang tersebut saya tabungkan di Bank Islam Faishal, apakah uang tersebut harus dizakati atau tidak? 25 more words

Hukum