Tag » Tokoh Islam

Ilmuwan Islam dunia kedokteran dan kosmetik yang Terlupakan oleh Orang Islam

Ilmuwan Islam

Ilmuwan Islam dunia kedokteran dan kosmetik yang Terlupakan oleh Orang Islam salah satunya adalah  Abu al Qasim al Zahrawi.

Ilmuwan Islam Abu al Qasim al Zahrawi , dikenal juga dengan nama Latin Albucasis , lahir di dekat Cordoba di 936 Masehi . 655 more words

Ilmuwan Muslim Dan Penemuannya

Sejarah Singkat Imam Tirmizi

Sejarah Singkat Imam Tirmizi

Khazanah keilmuan Islam klasik mencatat sosok Imam Tirmizi sebagai salah satu periwayat dan ahli Hadits utama, selain Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan sederet nama lainnya. 1.281 more words

Pendidikan

Sejarah Singkat Imam Hanafi

Sejarah Singkat Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. 2.360 more words

Pendidikan

Sejarah Singkat Imam Malik

Sejarah Singkat Imam Malik

Dalam sebuah kunjungan ke kota Madinah, Khalifah Bani Abbasiyyah, Harun Al Rasyid (penguasa saat itu), tertarik mengikuti ceramah al muwatta’ (himpunan hadits) yang diadakan Imam Malik. 1.205 more words

Pendidikan

Sayyid Quthub

Asy-syahid Sayyid Quthb dilahirkan pada tahun1906 di kampung musyah, Kota Asyut, Mesir. Ia dibesarkan dalam keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai Al-Quran. Ia telah bergelar hafizh sebelum berumur sepuluh tahuan. 855 more words

Tokoh Islam

Imam Al-Bukhari

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dijuluki dengan Abu Abdillah. Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Semua Ulama, baik dari gurunya maupun dari sahabatnya memuji dan mengakui ketinggian ilmunya, Ia seorang Imam yang tidak tercela hapalan haditsnya dan kecermatannya.

459 more words
Sejarah