Tag » Sunda

Panorah Rasa III

“Panorah Rasa”

(Dangdanggula)
Bagian ka III

71. Ēyang tadi nu turunan Suci,
geus marēman puluhan taunna,
milu lanrat ngaasisor,
turunan panghulu,
ti sembah panghulu gusti,
1.441 more words

Haji Hasan Mustafa

Panorah Rasa II

“Panorah Rasa”

(Dangdanggula)
Bagian ka II

 36. Geus karasa ku aing pribadi,
asma sipat af’al nu sorangan,
poho mun geus narikolot,
bosen teu puguh-puguh,
nelah ngaran tetelahan,
1.331 more words

Haji Hasan Mustafa

144 Patakonan Jeung Jawabna II

Patakonan jeung Jawabna II
(Haji Hasan Mustafa)

61. Kumaha pirapiheunana jeung deungeun?
Kami mah ieu ala itu bawa, nyandung dua mamaruan, jeung musuhna tara meunang tepung, biasana gelut galungan, nyapihna susah sorangan. 2.424 more words

Haji Hasan Mustafa

Babalik Pikir II

“Babalik Pikir”
Haji Hasan Mustafa
(Asmarandana)
Bagian ka II

51. Liwat gaib nyorang gaib,
babasan kurang elingan,
keneh-keneh keneh-keneh,
asal urang balik urang,
asal eta balik eta,
1.242 more words

Haji Hasan Mustafa

Babalik Pikir I

“Babalik Pikir”
Haji Hasan Mustafa
(Asmarandana)
Bagian ka I

1. Tadina aing pidohir,
teu boga pikir rangkepan,
teu barang papay talētē,
naon nu undur nu datang,
1.337 more words

Haji Hasan Mustafa

144 Patakonan Jeung Jawabna I

144 Patakonan Jeung Jawabna

(Haji Hasan Mustafa)

Adeg-adeg
Lamun jalma kudu ngagugu kabeh kana kahayang batur, tangtu ripuh nu ngagugu, ngeunah anu digugu. Lamun jalma embung ngagugu kana kahayang batur, tangtu ripuh anu hayang digugu, ngeunah anu embung ngagugu. 1.398 more words

Haji Hasan Mustafa

Rarambuning Ati

Rarambuning Ati
(Haji Hasan Mustafa)

 Pasal nyaritakeun rarambuning ati, kapercayaan jalma-jalma sagala bangsa katalanjur pamujian, katalanjur pamoyokan, katalanjur kasieun, katalanjur kaludeung, katalanjur kapinteran, katalanjur kabodoan loba-loba. 1.877 more words

Haji Hasan Mustafa