Maimun bin Mehran, salah seorang tabiin, berkata: “Tidaklah saya bersadaqah melainkan harta saya malah bertambah.”

Kemudian seseorang berkata: “Tapi setiap sadaqah, harta saya kok malah berkurang.” 66 more words