Holcim 40 kg = Rp 57.000 /sak
Holcim 50 kg = Rp 66.000 /sak

Tiga Roda 40 kg = Rp 58.000 /sak
Tiga Roda 50 kg = Rp 68.000 /sak… 23 more words