Tag » Roro Jonggrang

Ratu Boko sangat lekat dengan legenda Roro Jonggrang. Ratu, dalam khasanah bahasa Jawa mengacu kepada sebutan pemimpin sebuah ke-ratu-an atau keraton. Dengan demikian makna ratu sejajar dengan raja yang merujuk pemimpin kerajaan. 868 more words

Jagad Wisata