“Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya, apabila Allah Ta’ala mencintai satu kaum, Ia akan menguji mereka. Barang siapa ridha (dengan ujian tersebut), dia akan mendapatkan keridhaan (dari Allah Ta’ala), sedangkan barang siapa yang murka, dia juga akan mendapatkan kemurkaan (dari Allah Ta’ala).” 6 more words