Wes matahun-tahun sing jeneng’e Petruk ndelok molak-maliking jaman, nganti isa diomong yen Petruk kui nganti apal tingkah polahing menungsa.Isane kaya ngono kui merga Petruk, salah sijining punakawan iki wes melu ngabdi marang puluhan “ndoro”. 847 more words