tugas akhir mata kuliah psikologi komunikasi

I. PENDAHULUAN

Dakwah tidak dapat dipisahkan dengan proses komunikasi. Keduanya saling berkaitan satu sama lain dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. 1.408 more words