Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji hanya milik Allah yang menolong orang-orang beriman dan menelantarkan para pendosa. Sholawat serta salam terlimpahkan kepada Imam Para Mujahidin dan Komandan mulia nan Masyhur (terkenal), juga kepada keluarganya, para sahabatnya penjaga Millah dan alHaqq (kebenaran) yang terang dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka hingga hari pembalasan. 450 more words