Tag » Perang Uhud

Kisah Amar bin Tsabit ra

Salah satu peperangan bersejarah di zaman Rasulullah saw adalah perang Uhud. Suatu ketika, tatkala Rasulullah saw sedang bersiap di medan perang Uhud, tiba-tiba seorang lelaki bernama Amar bin Tsabit datang menemui Rasulullah saw. 417 more words

Kisah Islami

Pelajaran Penting dari Perang Uhud

Anas bin Nadar ra adalah seorang sahabat Nabi yang tidak dapat ikut dalam perang Badar. Dia sangat menyesal karena tidak ikut dalam peperangan yang sangat bersejarah itu. 409 more words

Kisah Islami