Tag » Peperangan

[Kisah] Panglima Muda Usamah Bin Zaid bin Haritsah (Bag.3 - Habis)

(Sambungan Panglima Muda Usamah Bin Zaid bin Haritsah Bag.2)

Kemenangan Usamah

Usamah dan pasukannya terus bergerak dengan cepat meninggalkan Madinah. Setelah melewati beberapa daearah yang masih tetap memeluk Islam, akhirnya mereka tiba di Wadilqura. 385 more words

Dunia Islam

Nasib Baik atau Jelek

Ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yg sangat cantik & gagah.
Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu & menawarkan harga yg sangat tinggi. 202 more words

Renungan