Tag » Neraka Jahannam

dari Terjemahan Q.S. AL MULK (KERAJAAN)

AL MULK (KERAJAAN)

SURAT KE 67

30 ayat

Makkiyyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

  1. Mahasuci Allah yang menguasai (segala) kerajaan, Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.
  2. 614 more words
Makkiyyah

dari Terjemahan Q.S. AN-NABA’ (BERITA BESAR)

AN-NABA’ (BERITA BESAR)

SURAT KE 78

40 ayat

Makkiyyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

  1. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
  2. Tentang berita yang besar (hari berbangkit),
  3. 362 more words
Makkiyyah