Tag » Monera

Monera (Biologi SMA)

Selamat sore para pembaca, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan menulis materi dan mindmap tentang bab Monera. Perlu diketahaui Monera sekarang terbagi menjadi Eubacteria dan Arkaebacteria… 479 more words

Baru

Ciri-Ciri dan Struktur Bakteri (Eubacteria)

Monera merupakan organisme hidup yang tersusun atas satu sel (uniselular). Dalam bahasa Yunani, monera berasal dari kata moneres yang artinya adalah tunggal atau individu tunggal.  574 more words

Biologi