dalam pengambilan keputusan seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, tingkat pengetahuan yang dimiliki, dan pemikiran perspektif ke masa depan (Asrizul Syafril).

 

manusia selalu dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus dipilih atau diambil dalam kehidupan sehari-hari.

476 more words