Author : Saint Clair
Main Cast : Do Kyung Soo & OC
Other Cast : Kim Joon Myeon, Kim Min Seok, Kim Jong Dae, Zhang Yi Xing, Huang Zi Tao… 1.430 more words