Indonesia merupakan negara yang kaya. Mustahil apabila pulau-pulau yang bertebaran sepanjang Nusantara itu tidak mempunyai potensi, ciri dan khasnya masing-masing. Keberagaman bahasa, suku, adat istiadat, agama, ras, termasuk alat musik tradisionalnya semakin memperkaya kearifan budaya ibu pertiwi. 931 more words