Tag » Kekuasaan ALLAH

Jalan Menuju Islam #08 Dasar-Dasar Keyakinan Islam : Iman Kepada Malaikat

KEDUA: BERIMAN KEPADA PARA MALAIKAT

Beriman kepada para malaikat merupakan rukun (pilar) iman kedua. Para malaikat (termasuk) alam ghaib, mereka adalah makhluk yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wata’aala dan mereka tidak mempunyai sedikitpun sifat-sifat ketuhanan (baik rububiyah maupun uluhiyah), maka dari itu mereka tidak boleh dijadikan sebagai sembahan selain Allah. 423 more words

Belajar Islam

Jalan Menuju Islam #08 Dasar-Dasar Keyakinan Islam : Iman Kepada Allah

DASAR-DASAR AQIDAH ISLAM

Dienul Islam adalah aqidah dan syari’at. Pada pembahasan terdahulu telah disinggung secara singkat tentang sebagian ajaran-ajaran Dinul Islam dan begitu pula pembicaraan mengenai dasar-dasarnya yang merupakan dasar fundamen bagi syari’at (ajaran-ajaran)nya. 2.315 more words

Belajar Islam