*Disadur dari buku “Menyongsong Sang Ratu Adil” karya Bambang Noorsena

Injil pertama kali diwartakan di Nusantara pada tahun 645. Syekh Abu Al-Armini dalam bukunya Tadhakur fiiha akhbar min al-kana’is wa al-adyar min nawahin Mishr wa al-iqthaaih… 362 more words