Siti Aminah

(Mekar Sari Kedaulatan Rakyat, 28 September 2014 dengan judul Ora Bakal Mati)

Telung minggu kepungkur

“Kita kudu percaya menawa sastra Jawa ora bakal mati!” celathune Adhi –ketua sanggar sastra Jawa- lantang, mungkasi sesorahe awan iku. 985 more words