Tag » Keadilan

Khilafah

Beberapa saat lalu saya membaca salah satu tulisan tokoh dalam Maqashid asy-Syari’ah asal Maroko,  Ahmad ar-Raisuni tentang tema Khilafah. Ia memberikan kritik yang sangat bagus terhadap konsep khilafah yang didengungkan oleh Da’isy atau ISIS atau IS yang dikatakannya sebagai konsep khilafah yang bertentangan dengan konsep Khilafah Rasulullah. 172 more words

Keislaman

Keadilan dalam Relasi Patronase

Oleh: Pahrudin HM, M.A.

MEMAHAMI PENGERTIAN KEADILAN
Secara historis, Keadilan teraktualisasi pertama kali secara hukum dalam Kodeks Hammurabi (Code of Hammurabi) sehingga menjadikan Babilonia (Irak, sekarang) menjadi negara pertama yang mengenal sistem kehidupan sosial berdasarkan hukum yang tema pokoknya adalah Keadilan. 1.522 more words

Sosial