Tag » Kaba

Perkara Pemilu tahun ini di Kampung kita (Bag.2)

Sungguh kami sangat merasa cemas sekali melihat perkembangan pola fikir orang kampung kita dimasa kini. Majukan kampung kita dengan memilih Anak Nagari agar pembangunan di kampung kita ini dapat berjalan. 527 more words

Kamang

Perkara Pemilu tahun ini di Kampung kita (Bag.1)

Telah lama terasa, namun berfikir terus kami hendak menyampaikannya. Takut kami ada orang yang kan tersinggung suok-kida.[1] Memanglah demikian adatnya, semanjak zaman dahulu, perkara pemilu sangatlah mudah menjadi penyebab persengketaan diantara kita di dalam kampung. 1.128 more words

Kamang