Dalam buku yang disunting dari kumpulan ceramahnya, Jalaluddin Rakhmat menuturkan sebuah kisah:

“Pada suatu hari, seorang kiai muda dari Pesantren Lirboyo datang menemui saya dengan membawa sebuah buku tebal berisi renungan- renungan sufistik.

373 more words