Tag » Jajanan Tradisional

KLEPON

Klepon utawi kelepon inggih menika salah satunggaling panganan tradisional utawi roti tradisional Indonesia ingkang kalebet jininsing jajanan pasar. Jajanan menika dipundamel saking glepung beras ketan ingkang dipunbentuk bunder-bunder alit lan dipunisi kaliyan gendis jawi. 106 more words

Adat Jawa

Ongol-ongol Singkong

Dulu pas kecil sukanya ikut nungguin tukang sayur lewat sama ibu soalnya ada kue disana :D …biasanya ibu sayur bawa jajanan tradisional termasuk ongol-ongol ini…pas ibu sayur datang…ibu sibuk berbelanja dan aku juga sibuk memilih-milih kue :D ….ahhh indahnya masa kecil… :) 206 more words

Kue Dan Kudapan