Karya Dzul Fiqar Ali Syah

(Virginia, al-Ma’had al-Islami li al-Fikr al-Islami, 2009)

Buku ini membahas tentang persoalan boleh dan tidaknya penentuan awal bulan hijriah, terutama bulan Ramadhan dengan menggunakan hisab. 366 more words