Tag » Hari Akhir

BUKU : Iman Kepada Hari Akhir

Iman kepada Hari Akhir merupakan bagian dari rukun iman. Iman kepada Hari Akhir artinya meyakini semua yang dikabarkan oleh Allah Subahanahu wa Ta’ala di dalam kitab-Nya dan yang dikabarkan oleh Rasulullah… 110 more words

Buku Baru

Iman kepada Hari Akhir

Iman kepada hari akhir hukumnya wajib dan kedudukannya dalam agama merupakan salah satu di antara rukun iman yang enam. Banyak sekali Allah Ta’ala menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, karena barangsiapa yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak mungkin akan beriman kepada Allah. 1.678 more words

Akidah