Seperti yang sudah kita ketahui istilah Nomaden digunakan untuk sebuah kaum atau suku yang lebih senang berpindah pindah daerah (pengembara)daripada menetap disuatu tempat. Kaum nomaden biasa dijumpai di daerah jazirah arab, afrika, pesisir pesisir pantai yang belum terjamah teknologi modern secara menyeluruh, pedalaman hutan dan lain-lain. 223 more words