Tag » Cheat

Cheat GTA PS 2

Kiamat

L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1

Manusia 1/2 dewa

bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga… 1.695 more words

Cheat

The Sims 4: Cheat Codes

Mengalami kesulitan dalam bermain The Sims 4? atau ingin bermain The Sims dengan cara yang baru?? oke :-D akan kami tampilkan beberapa cheat The Sims 4: 129 more words

The Sims 4

1) Hint: Kung Lao:Mid Air Slice Fatality : Press ATAS, ATAS, ATAS, KANAN, KOTAK.Arm Cutter : Press KIRI, KANAN, KIRI, BAWAH, KOTAK.Body Slice Fatality : Press KANAN, KANAN, KANAN, KANAN, KOTAK.Headache Fatality : Press ATAS, BAWAH,ATAS, KANAN, KOTAK.Buzzsaw Fatality : Press KANAN, KANAN, ATAS, ATAS, KOTAK.Head Toss Fatality : Press KIRI, KANAN, KIRI, KIRI,KOTAK.Many Chops Fatality : Press ATAS, ATAS, KIRI, ATAS, KOTAK.Friendly Rabbit Fatality : Press ATAS, ATAS, ATAS, BAWAH, KOTAK.Unfriendly Rabbit Fatality : Press KIRI, ATAS, KANAN, KANAN, KOTAK.Hat Control Mutality : Press KIRI, KANAN, KANAN, KIRI, SEGITIGA.Tornado Mutality : Press ATAS, KANAN, BAWAH, KIRI, SEGITIGA.Razor Edge Brutality : Press KIRI, KIRI, ATAS, ATAS, BULAT.2) Hint: Liu Kang:Fire/Kick Combo Fatality : Press KIRI, KANAN, BAWAH, BAWAH, KOTAK.Shaolin Soccer Fatality : Press BAWAH, KIRI, ATAS, KANAN, KOTAK.Dragon Fatality : Press BAWAH, KANAN, KIRI, KIRI, KOTAK.Flipping Uppercut Fatality : Press ATAS, KANAN, BAWAH, KIRI, KOTAK.Bonebreak Fatality : Press KIRI, ATAS, ATAS, KANAN, KOTAK.Headclap Fatality : Press KANAN, ATAS, KANAN, ATAS, KOTAK.Stomp Fatality : Press KIRI, KIRI, KIRI, ATAS, KOTAK.Arm Rip Fatality : Press BAWAH, KIRI, KANAN, ATAS, KOTAK.Dragon’s Fury Mutality : Press KIRI, KANAN, ATAS, ATAS, SEGITIGA.Fire Trails Mutality : Press ATAS, BAWAH, ATAS, BAWAH, SEGITIGA.Rage Mode Brutality : Press KANAN, ATAS, BAWAH, BAWAH, BULAT.3) Hint: Baraka:Blade Lift Fatality : Press BAWAH, KIRI, KANAN, KANAN, KOTAK.Decapitation Slice Fatality : Press KIRI, KIRI, KIRI, KIRI, KOTAK.4) Hint: Johnny Cage:Torso Rip Fatality : Press BAWAH, BAWAH, KANAN, KANAN, KOTAK.Decapitation Uppercut Fatality: Press KANAN,KANAN, KANAN,KANAN, KOTAK.Punching Bag Fatality : Press ATAS, KIRI, KIRI, KIRI, KOTAK.5) Hint: Kitana:Kiss of Death : Press KANAN, KANAN, KANAN,KANAN, KOTAK.Head Chop Fatality : Press KIRI, KIRI, KANAN, KANAN, KOTAK.6) Hint: Reptile:Head Eat Fatality : Press KIRI, KANAN, KIRI, BAWAH, KOTAK.Hidden Chomp Fatality : Press KIRI, KIRI, KIRI, BAWAH, KOTAK.Face Rip Fatality : Press ATAS, ATAS, KANAN, KIRI, KOTAK.7) Hint: Scorpion:Flame Fatality : Press ATAS, ATAS, BAWAH, BAWAH, KOTAK.Spear Slice Fatality : Press KANAN, BAWAH, KANAN, KANAN, KOTAK.Raise Hell Mutality : Press BAWAH, BAWAH, BAWAH, ATAS, SEGITIGA.Searing Blade Brutality : Press KANAN, KIRI,KANAN, KANAN, BULAT.Hint: Scorpion: Toasty comment :Hold R1 L1 R2 L2 Up8) Hint: Sub Zero: Moves:Spine Freeze Fatality : Press KANAN, BAWAH, KANAN, KANAN, KOTAK.Freeze Shatter Fatality : Press KIRI, KIRI, BAWAH, KANAN, KOTAK.Frozen Uppercut Fatality : Press KANAN, KANAN, BAWAH, KANAN, KOTAK.Ice Stomp Mutality : Press ATAS, ATAS, BAWAH, ATAS, SEGITIGA.Frostbite Rage Brutality : Press ATAS, BAWAH, KIRI, ATAS, BULATBerikut Kode untuk membuka SCORPION, SUB-ZERO, DAN MK_2. 48 more words

Cheat