Tag » Cerita Rakyat

Banyu Wangi

menceritakan tentang seorang ksatria yang tampan dan gagah perkasa bernama Raden Sidapaksa yang merupakan keturunan keluarga Pandawa. Ia mengabdi kepada Raja Sulakrama yang berkuasa di Negeri Sindurejo. 436 more words

Cerita Rakyat

KI GEDE UNGARAN

Wilayah Ungaran yaiku bagian saka Kraton Mataram sing disebut Ngayogyakarta Hadiningrat. Pas iku Kraton Mataram lagi ana selisih karo Penjajah Walanda. Amarga Walanda kepingin nguwasai Kraton Mataram nanging ora bisa dadine Walanda akon pasukanne supaya mecah belah persatuane sing uwis dibangun karo masyarakat Kraton Mataram. 1.503 more words

Cerita Rakyat

ASAL USUL SRAGEN

Pangeran Mangkubumi adhik saka Sunan Pakubuwana II ning Mataram gething banget karo kolonialisme Walanda.Apa maneh Sunan Pakubuwana lan Patih Pringgalaya sing luwih mentingke kaum Walanda ketimbang rakyate dhewe.Amarga kuwi Pangeran Mangkubumi lunga saka keraton lan nyatakne perang karo kaum Walanda.Amarga ora tega karo adhine,Sunan Pakubuwana II ngwenehi sangu Tombak Pusaka Keraton “Kanjeng Kyai Pleret” lan dhuwit sacukupe. 234 more words

Cerita Rakyat

Tradisi Suran dhusun Gemulung, Bandongan Magelang

Tradhisi Suran yaiku sawijining tradhisi sing ana ing Dhusun Gemulung, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Tradhisi iki dianakake saben sasi sura ing plataran mesjid dhusun. 617 more words

Cerita Rakyat

SASTRA

Ana Naga Mabur ing Langit

Nalika dumadi lindhu gedhe dina Setu Wage kepungkur wong-wong sing padha ngenut lan nyinaoni kultur Jawa racake slamet. Ora mung ing bab fisik nanging uga merga batine pasrah lan tentrem. 914 more words

SASTRA

Nyai Bendhe Dewi Nawang Wulan Desa Pasiraman

Nyai Bendhe Dewi Nawang Wulan Desa Pasiraman

Konon kabarnya, Nyai Dewi Nawangwulan adalah tiga bersaudara yang berada disebuah daerah di Tuban, Bonang, sedang yang satu lagi di Solo. 2.795 more words

Cerita Rakyat