Syaikh Utsaymin rahimahullah pernah ditanya,”Apabila seseorang memakai gigi palsu apakah wajib baginya untuk melepas gigi tersebut ketika berkumur¬†?”

Beliau menjawab,”Apabila seseorang memakai gigi palsu yang banyak,maka tidak wajib baginya untuk melepasnya ketika berkumur. 80 more words