Ginjal berfungsi untuk membentuk air seni yang disalurkan ke kandung kemih dan akhirnya dibuang ke luar. Dalam air seni terdapat berbagai zat buang yang sudah tak terpakai lagi dalam tubuh. 606 more words