Hidup seorang anak adam yang dibesarkan oleh ayah dan ibu nya.. di dalam hati sang ibu berkata(jadilah anak yg jujur dan patuh kepada orang tua) dan sang ayah berkata pula (wahaiii anak ku, jikalau ngkau besar nanti jadilah imam yang baik, jujur dan selalu berserah diri kepada allah).. 139 more words