Ketika Rasulullah Saw wafat, kepemimpinan umat Islam dilimpahkan kepada Abu Bakar Al-Shiddiq, kemudian Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka termasuk Khulafaur Rasyidin yang semua wafat terbunuh ketika menjadi Khalifah, kecuali Abu Bakar al-Shiddiq. 547 more words