Tag » Aksara Jawa

AKSARA DJA (JA)

SERAT KRIDASASTRA WINARDI

M. Ng. MANGUNWIDJAJA

DJATINING KANG WUS WERUH ING DJANDJI

DJANDJI-DJANDJI DJANDJINING SANG DWIDJA

DJENAK DJENDJEM KAREM IDJEN

DJANGKANE MUNG ANGEDJUM

DJUMENENGING DJIWANGGA MBENDJING… 106 more words

Nakulasahadewa.wordpress.com