Tag » Aksara Jawa

TUNTUNAN MANEMBAH

PATRAPING SEMBAH JALMA WINILIS TUMUJU PAKARTI NGLUHURAKEN

  1. SEMBAH KAPING PITU (7X) kunjuk dateng Ngarsa Dalem GUSTI Ingkang Murbeng Gesang.
  2. SEMBAH KAPING TIGA (3X) katur Pepundhen SARI utusaning GUSTI…
390 more words

AKSARA JAWA

AKSARA PA

SERAT KRIDASASTRA WINARDI

M. Ng. MANGUNWIDJAJA 87 more words

Nakulasahadewa.wordpress.com